Sondy lambda

Obniżenie emisji i zwiększenie sprawności – to jedne z podstawowych wymagań stawianych procesom spalania biomasy. Technikę wykorzystywaną przez sondę lambdę opracowano w latach 70-tych ubiegłego wieku, a od 1976 roku jest ona stosowana w branży motory- zacyjnej na skalę przemysłową. W branży motoryzacyjnej sonda lambda jest odpowiedzialna za regulowanie stosunku paliwa do powietrza, co pozwala uzyskać optymalną sprawność przy minimalnej emisji. Ta zasada pomiaru resztkowej zawartości tlenu w spalinach jest wykorzystywana także w procesie spalania biomasy (kawałki drewna, trociny, pelet). Aby sprostać obecnym i coraz bardziej restrykcyjnym ograniczeniom związanym z emisją szkodliwych związków,w procesie spalania biomasy wykorzystuje się powszechnie sondy lambda.